top of page
תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ״דמיז דיזיין״

Demiz Design מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.demizdesign.com (״האתר״).

האתר מאפשר רכישה מקוונת של כלי כתיבה דיגיטליים מעוצבים, כגון יומנים שנתיים, מחברות, מדבקות, דפי כתיבה ותכנון ועוד ("המוצרים"). כמו כן, ניתן להירשם ולרכוש באמצעות האתר קורסים דיגיטליים ליצירת כלי כתיבה דיגיטליים והשימוש בהם ("הקורסים"), ומנוי לתכנית ליווי קבוצתי ("התכנית"). 

האתר מספק מידע אודות המוצרים והקורסים, מחירם, אופן אספקתם ועוד, וכן בלוג הכולל תכנים ומאמרים מקצועיים בתחום הטכנולוגיה ("התכנים"). 

1. השימוש באתר:

1.1 תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו״ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2 האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.​

1.3 הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

1.4 ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

1.5 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. ביצוע רכישה באתר:

2.1 ניתן לבצע באמצעות האתר רכישה של מוצרים, קורסים או מנוי לתכנית הליווי הקבוצתי באופן נוח ומאובטח.

2.2 מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או הקורסים ו/או את התכנית או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או הקורסים ו/או התכנית המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

2.3 בעת הרכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת.

2.4 אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר ו/או באמצעות האתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

2.5 בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

2.6 ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

2.7 בהרשמה ורכישה באתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) החשבון במערכת הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו בשמך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך ו/או תמכור את חשבונך האישי לכל גורם אחר; (4) התשלום עבור הקורס הוא אישי, והינו לשימוש אישי בלבד; (5) לא תעביר ו/או תפיץ ו/או תפרסם לאחר את התכנים בקורסים שהועברו אליך.

2.8 המנוי לתכנית הליווי הקבוצתי הינו חודשי, ויתחדש כל חודש קלנדרי באופן אוטומטי, עד לבקשת הפסקת המנוי.

3. אספקת המוצרים והקורסים:

3.1 המוצרים יסופקו לרוכש באמצעות תיקיית GOOGLE DRIVE. לאחר ביצוע הרכישה יועבר אל הרוכש קובץ PDF באמצעות הודעת דוא״ל. קובץ ה-PDF יכלול כפתור אשר יוביל את הרוכש לתיקיית GOOGLE DRIVE מטעם האתר. התיקייה תכלול את המוצרים שנרכשו על ידי הרוגש. על הרוכש לבקש גישה לתיקייה. הגישה לתיקייה תאושר על ידי האתר בתוך יום עסקים אחד.

3.2 יובהר כי ישנם מוצרים אשר יתאפשרו להורדה מידית, ללא אישור גישה לתיקיה.

3.3 הקורסים יסופקו למשתמש באמצעות מערכת ״רב מסר״ או בכל מערכת אחר לשיקול דעת האתר, באמצעות כניסה עם שם משתמש וסיסמה, שימסרו למשתמש לאחר ההרשמה והתשלום.

3.4 המפגשים בתכנית הליווי הקבוצתי יסופקו לנרשם באמצעות מערכת ה-ZOOM, או באמצעות כל מערכת אחרת שתיבחר על ידי האתר, לשיקול דעת האתר.

3.5 אספקת המוצרים, הקורסים ותכנית הליווי הקבוצתי תתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא״ל, מלחמה, שביתה או השבתה, מעשה או מ חדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

4. מדיניות ביטול הזמנות:

4.1 בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

4.2 לא יתאפשר ביטול רכישה של קורסים ו/או מוצרים לאחר פתיחתם, שכן מדובר במוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

4.3 במקרה של בקשה לביטול מנוי לתכנית הליווי הקבוצתי, המנוי יופסק בתוך 3 ימים מיום שנמסרה הודעת הביטול. במקרה של ביטול כאמור לעיל, הלקוח לא יחויב במועד החיוב הבא וגישתו לשירותים תיפסק בתום המועד עליו שילם. האתר יגבה דמי ביטול בגובה של 5% מסך העסקה או 100 ש״ח הנמוך מביניהם.

4.4 ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

4.5 ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.

4.6 האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א - 1981.

5. קניין רוחני:

5.1 אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

5.2 התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.

5.3 אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימן זכויות היוצרים, © או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

5.4 בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

5.5 למען הסר ספק יובהר כי המוצרים הינם לשימוש אישי בלבד, וכל הזכויות הקניינות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקורסים ו/או בתכנים ו/או המוצרים המסופקים על ידי האתר שייכים לאתר בלבד. אין להעביר ו/או להפיץ ו/או לפרסם לאחר את המוצרים ו/או התכנים ו/או הקורסים.

bottom of page